2006-06-03 11:06:52# 132. lþ.#F 122.#20. fundur. Samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja., til 11:09:26| A gert 6 9:13
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja, frh. 2. umr.

Stjfrv., 682. mál (sameiginlegt efnahagssvæði). --- Þskj. 998, nál. 1392, brtt. 1393.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:07]

1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1393,1 samþ. með 47 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

3.--38. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1393,2 samþ. með 47 shlj. atkv.

39. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

40.--106. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1393,3 (107.--108. gr. falli brott) samþ. með 45 shlj. atkv.

109.--116. gr. (verða 107.--114. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.