2006-06-03 11:20:10# 132. lþ.#F 122.#24. fundur. Landhelgisgæsla Íslands., til 11:27:44| A gert 6 17:2
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Landhelgisgæsla Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 694. mál (heildarlög). --- Þskj. 1024, nál. 1408.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:23]

[11:20]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JBjarn, JónK, JBjart, MÞH, MS, PHB, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VS, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, JÁ, JóhS, JGunn, KLM, LB, MF, RG, VF) greiddu ekki atkv.

18 þm. (BÁ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, KJúl, KÓ, KolH, KHG, MÁ, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2.--5. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JBjarn, JónK, JBjart, MÞH, MS, PHB, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VS, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, JÁ, JóhS, JGunn, KLM, LB, MF, RG, VF) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, BÁ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, KJúl, KÓ, KolH, KHG, MÁ, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

6. gr. samþ. með 24 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÖrl, HjÁ, JónK, KÓ, MS, PHB, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB.

16 þm. (ÁÓÁ, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KLM, LB, MÞH, MF, RG, SJS, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

23 þm. (AKG, ÁRJ, BÁ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÁ, GÖg, HÁs, HHj, ISG, JBjart, KJúl, KolH, KHG, MÁ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

7.--16. gr. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, MÞH, MS, PHB, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VS, ÞBack, ÖJ.

11 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, JÁ, JóhS, JGunn, KLM, MF, RG, VF) greiddu ekki atkv.

18 þm. (BÁ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, KJúl, KolH, KHG, LB, MÁ, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

17. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KLM, LB, MÞH, MF, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (BÁ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, KJúl, KolH, KHG, MÁ, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

18.--20. gr. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, MÞH, MS, PHB, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VS, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, JÁ, JóhS, JGunn, KLM, LB, MF, RG, VF) greiddu ekki atkv.

17 þm. (BÁ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, KJúl, KolH, KHG, MÁ, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

21. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, SJS, StB, VS, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JGunn, KLM, LB, MÞH, MF, RG, VF) greiddu ekki atkv.

18 þm. (BÁ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, KJúl, KolH, KHG, MÁ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

22. gr. samþ. með 27:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS.
nei:
GAK, JBjarn, MÞH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, JÁ, JóhS, JGunn, KLM, LB, MF, RG, VF) greiddu ekki atkv.

17 þm. (BÁ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, KJúl, KolH, KHG, MÁ, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

23.--24. gr. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VS, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, JÁ, JóhS, JGunn, KLM, LB, MÞH, MF, RG, VF) greiddu ekki atkv.

17 þm. (BÁ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, KJúl, KolH, KHG, MÁ, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

25. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KLM, LB, MÞH, MF, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (BÁ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, KJúl, KolH, KHG, MÁ, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

26.--28. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, SJS, StB, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, JÁ, JóhS, JGunn, KLM, LB, MÞH, MF, RG, VF) greiddu ekki atkv.

19 þm. (BÁ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, KJúl, KolH, KHG, MÁ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 1408 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, SJS, StB, VS, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (AKG, ÁÓÁ, EMS, JÁ, JóhS, JGunn, KLM, LB, MÞH, MF, RG, VF) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, KJúl, KolH, KHG, MÁ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

29. gr., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VS, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, JÁ, JóhS, JGunn, KLM, LB, MÞH, MF, RG, VF) greiddu ekki atkv.

17 þm. (BÁ, BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, KJúl, KolH, KHG, MÁ, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

30. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VS, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, JÁ, JóhS, JGunn, KLM, LB, MÞH, MF, RG, VF) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, KJúl, KolH, MÁ, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VF, VS, ÞBack, ÖJ.

5 þm. (AKG, ÁRJ, EMS, JóhS, KLM) greiddu ekki atkv.

16 þm. (BjörgvS, EOK, GÞÞ, GÖg, HHj, ISG, JÁ, KJúl, KolH, MÁ, SKK, SF, SP, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.