Útbýting 132. þingi, 122. fundi 2006-06-03 09:02:12, gert 6 9:13

Legurými og starfsmannafjöldi á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi, 777. mál, svar heilbrrh., þskj. 1411.