Útbýting 132. þingi, 122. fundi 2006-06-03 11:32:26, gert 6 9:13

Almenn hegningarlög o.fl., 619. mál, brtt. KolH, þskj. 1475.

Fjármögnun og umsvif ríkisins eftir landshlutum, 811. mál, beiðni KLM o.fl. um skýrslu, þskj. 1490.

Flugmálastjórn Íslands, 707. mál, nál. minni hluta samgn., þskj. 1491.

Kjararáð, 710. mál, brtt. PHB, þskj. 1469.

Stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands, 708. mál, nál. minni hluta samgn., þskj. 1491.