2005-10-13 13:31:20# 132. lþ.#F 8.#2. fundur. Málefni aldraðra., til 13:31:56| A gert 24 8:31
[prenta uppsett í dálka] 8. fundur, 132. lþ.

Málefni aldraðra, frh. 1. umr.

Stjfrv., 174. mál (gjald í Framkvæmdasjóð). --- Þskj. 174.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:31]

Frv. vísað til 2. umr. með 39 shlj. atkv.

Frv. vísað til heilbr.- og trn. án atkvgr.