2005-10-13 13:31:56# 132. lþ.#F 8.#3. fundur. Nýtt tækifæri til náms., til 13:32:19| A gert 24 8:31
[prenta uppsett í dálka] 8. fundur, 132. lþ.

Nýtt tækifæri til náms, frh. fyrri umr.

Þáltill. EMS o.fl., 7. mál. --- Þskj. 7.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:32]

Till. vísað til síðari umr. með 40 shlj. atkv.

Till. vísað til menntmn. án atkvgr.