2005-10-20 14:32:27# 132. lþ.#F 13.#8. fundur. Staðgreiðsla opinberra gjalda., til 14:32:51| A gert 16 9:49
[prenta uppsett í dálka] 13. fundur, 132. lþ.

Staðgreiðsla opinberra gjalda, frh. 1. umr.

Frv. SKK o.fl., 18. mál (vanskil á vörslufé). --- Þskj. 18.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:32]

Frv. vísað til 2. umr. með 39 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.