Útbýting 132. þingi, 8. fundi 2005-10-13 10:31:40, gert 14 8:26

Réttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum, 172. mál, frv. ÖJ o.fl., þskj. 172.

Stimpilgjald, 177. mál, frv. MF o.fl., þskj. 177.

Takmörkun auglýsinga á óhollri matvöru, 162. mál, þáltill. ÁRJ o.fl., þskj. 162.

Tekjustofnar sveitarfélaga, 141. mál, frv. SJS o.fl., þskj. 141.

Vextir og verðtrygging, 173. mál, frv. ÖJ, þskj. 173.