Útbýting 132. þingi, 8. fundi 2005-10-13 12:37:23, gert 24 8:31

Fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar, 205. mál, fsp. SJS, þskj. 205.

Fjárframlög til grunnskólastigsins, 193. mál, fsp. KJúl, þskj. 193.

Forræði yfir rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma, 49. mál, þáltill. KolH o.fl., þskj. 49.

Herflugvélar yfir Reykjavík, 202. mál, fsp. MÁ, þskj. 202.

Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 51. mál, frv. PHB o.fl., þskj. 51.

Kostnaður við sameiningarkosningar, 192. mál, fsp. BjörgvS, þskj. 192.

Kynbundið ofbeldi, 195. mál, fsp. KolH, þskj. 195.

Könnun á fjarsölu og kostun, 194. mál, fsp. KolH, þskj. 194.

Kötlugos, 204. mál, fsp. HBl, þskj. 204.

Stimpilgjald, 178. mál, frv. MF o.fl., þskj. 178.

Tvöföldun Vesturlandsvegar, 198. mál, fsp. VF, þskj. 198.