Útbýting 132. þingi, 8. fundi 2005-10-13 16:07:06, gert 14 8:26

Aukatekjur ríkissjóðs, 63. mál, frv. GÞÞ o.fl., þskj. 63.

Barnabætur, 197. mál, fsp. JóhS, þskj. 197.

Flutningur innanlandsflugs úr Vatnsmýri, 207. mál, þáltill. HjÁ o.fl., þskj. 207.

Fæðingarorlof, 90. mál, fsp. JóhS, þskj. 90.

Gini-stuðull, 208. mál, fsp. SigurjÞ, þskj. 208.

Gjaldfrjáls leikskóli, 26. mál, þáltill. SJS o.fl., þskj. 26.

Hælisleitendur, 206. mál, fsp. GÖg, þskj. 206.

Íbúðalánasjóður, 196. mál, fsp. JóhS, þskj. 196.

Lánasjóður landbúnaðarins, 203. mál, fsp. BjörgvS, þskj. 203.

Undirbúningur nýrrar fangelsisbyggingar, 199. mál, fsp. KolH, þskj. 199.

Veggjald vegna seinni áfanga Sundabrautar, 201. mál, fsp. ÖS, þskj. 201.

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, 57. mál, frv. HBl, þskj. 57.

Vöktun og bókhald yfir útstreymi gróðurhúsalofttegunda, 200. mál, fsp. KolH, þskj. 200.