2005-11-10 13:34:28# 132. lþ.#F 19.#3. fundur. Fullorðinsfræðsla., til 13:35:07| A gert 10 17:38
[prenta uppsett í dálka] 19. fundur, 132. lþ.

Fullorðinsfræðsla, frh. fyrri umr.

Þáltill. EMS o.fl., 25. mál. --- Þskj. 25.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:34]

Till. vísað til síðari umr. með 33 shlj. atkv.

Till. vísað til menntmn. án atkvgr.