2005-11-28 15:06:39# 132. lþ.#F 31.#4. fundur. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum., til 15:07:06| A gert 29 7:57
[prenta uppsett í dálka] 31. fundur, 132. lþ.

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 333. mál (verðmiðlunargjöld). --- Þskj. 365.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:06]

Frv. vísað til 2. umr. með 42 shlj. atkv.

Frv. vísað til landbn. án atkvgr.