Útbýting 132. þingi, 32. fundi 2005-11-29 18:30:11, gert 7 17:27

Diplómatísk vegabréf og þjónustuvegabréf, 258. mál, svar utanrrh., þskj. 441.