2005-12-08 18:16:40# 132. lþ.#F 39.#5. fundur. Staðgreiðsla opinberra gjalda., til 18:19:57| A gert 9 8:36
[prenta uppsett í dálka] 39. fundur, 132. lþ.

Staðgreiðsla opinberra gjalda, frh. 2. umr.

Frv. SKK o.fl., 18. mál (vanskil á vörslufé). --- Þskj. 18, nál. 526, brtt. 527.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:17]

Brtt. 527,1--2 (ný fyrirsögn I. kafla og ný 1. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 527,3 (ný grein, verður 2. gr.) samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 527,4--5 (ný fyrirsögn II. kafla og ný 2. gr., verður 3. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 527,6 (ný grein, verður 4. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 527,7 (2 nýir kaflar, III.--IV. kafli með þremur nýjum greinum, verða 5.--7. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 527,8 samþ. með 52 shlj. atkv.

3. gr. (verður 8. gr.), svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 527,9 (ný fyrirsögn) samþ. með 52 shlj. atkv.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv.