Dagskrá 132. þingi, 55. fundi, boðaður 2006-01-31 13:30, gert 1 7:54
[<-][->]

55. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 31. jan. 2006

kl. 1.30 miðdegis.

---------

  1. Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins, stjfrv., 392. mál, þskj. 474. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
  2. Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu, stjfrv., 288. mál, þskj. 709. --- 3. umr.
  3. Tóbaksvarnir, stjfrv., 388. mál, þskj. 470. --- 1. umr.
  4. Stjórn fiskveiða, stjfrv., 448. mál, þskj. 672. --- 1. umr.
  5. Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög, frv., 53. mál, þskj. 53. --- 1. umr.
  6. Útvarpslög o.fl., frv., 54. mál, þskj. 54. --- 1. umr.
  7. Stjórnarskipunarlög, frv., 55. mál, þskj. 55. --- 1. umr.
  8. Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar, þáltill., 56. mál, þskj. 56. --- Fyrri umr.