Dagskrá 132. þingi, 60. fundi, boðaður 2006-02-07 13:30, gert 8 7:52
[<-][->]

60. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 7. febr. 2006

kl. 1.30 miðdegis.

---------

 1. Stjórn fiskveiða, stjfrv., 448. mál, þskj. 672. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 2. Hlutafélög, stjfrv., 404. mál, þskj. 520. --- 1. umr.
 3. Hlutafélög, stjfrv., 444. mál, þskj. 666. --- 1. umr.
 4. Einkahlutafélög, stjfrv., 445. mál, þskj. 667. --- 1. umr.
 5. Hlutafélög, stjfrv., 461. mál, þskj. 688. --- 1. umr.
 6. Einkahlutafélög, stjfrv., 462. mál, þskj. 689. --- 1. umr.
 7. Hlutafélög, frv., 436. mál, þskj. 657. --- 1. umr.
 8. Löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum, stjfrv., 463. mál, þskj. 690. --- 1. umr.
 9. Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög, frv., 53. mál, þskj. 53. --- 1. umr.
 10. Útvarpslög o.fl., frv., 54. mál, þskj. 54. --- 1. umr.
 11. Stjórnarskipunarlög, frv., 55. mál, þskj. 55. --- 1. umr.
 12. Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar, þáltill., 56. mál, þskj. 56. --- Fyrri umr.
 13. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, frv., 57. mál, þskj. 57. --- 1. umr.
 14. Vextir og verðtrygging, frv., 58. mál, þskj. 58. --- 1. umr.
 15. Áfengislög, frv., 71. mál, þskj. 71. --- 1. umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Afturköllun þingmáls.