Dagskrá 132. þingi, 99. fundi, boðaður 2006-04-04 13:30, gert 7 14:20
[<-][->]

99. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 4. apríl 2006

kl. 1.30 miðdegis.

---------

 1. Stjórn fiskveiða, stjfrv., 353. mál, þskj. 387, nál. 868. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 2. Stjórn fiskveiða, stjfrv., 448. mál, þskj. 672, nál. 873 og 925, brtt. 874 og 1084. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 3. Uppboðsmarkaðir sjávarafla, stjfrv., 616. mál, þskj. 901, nál. 1000. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 4. Verkefnasjóður sjávarútvegsins, stjfrv., 382. mál, þskj. 442, nál. 834 og 857. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 5. Ríkisútvarpið hf., stjfrv., 401. mál, þskj. 517, nál. 1037 og 1117, brtt. 1038. --- 2. umr.
 6. Sinfóníuhljómsveit Íslands, stjfrv., 402. mál, þskj. 518, nál. 1039, brtt. 1040. --- 2. umr.
 7. Háskólar, stjfrv., 433. mál, þskj. 654, nál. 1041, brtt. 1042. --- 2. umr.
 8. Norðurlandasamningur um almannaskráningu, stjtill., 609. mál, þskj. 893. --- Fyrri umr.
 9. Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu, stjtill., 610. mál, þskj. 894. --- Fyrri umr.
 10. Samningur um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna, stjtill., 662. mál, þskj. 970. --- Fyrri umr.
 11. Samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Lýðveldisins Suður-Kóreu, stjtill., 671. mál, þskj. 981. --- Fyrri umr.
 12. Samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja, stjfrv., 682. mál, þskj. 998. --- 1. umr.
 13. Fullgilding Hoyvíkur-samningsins, stjtill., 683. mál, þskj. 999. --- Fyrri umr.
 14. Breyting á II. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 685. mál, þskj. 1002. --- Fyrri umr.
 15. Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 686. mál, þskj. 1003. --- Fyrri umr.
 16. Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 687. mál, þskj. 1004. --- Fyrri umr.
 17. Íslenska friðargæslan, stjfrv., 634. mál, þskj. 933. --- 1. umr.
 18. Framsal sakamanna, stjfrv., 667. mál, þskj. 977. --- 1. umr.
 19. Starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins, stjfrv., 669. mál, þskj. 979. --- 1. umr.
 20. Dómstólar og meðferð einkamála, stjfrv., 670. mál, þskj. 980. --- 1. umr.
 21. Fullnusta refsidóma, stjfrv., 675. mál, þskj. 991. --- 1. umr.
 22. Landhelgisgæsla Íslands, stjfrv., 694. mál, þskj. 1024. --- 1. umr.