Fundargerð 132. þingi, 9. fundi, boðaður 2005-10-17 15:00, stóð 14:59:50 til 19:20:49 gert 18 8:5
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

9. FUNDUR

mánudaginn 17. okt.,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:


Varamaður tekur þingsæti.

Forseti las bréf þess efnis að Ísólfur Gylfi Pálmason tæki sæti Hjálmars Árnasonar, 6. þm. Suðurk.

[15:00]

[15:01]

Útbýting þingskjals:


Athugasemdir um störf þingsins.

Bensínstyrkur öryrkja.

[15:02]

Málshefjandi var Helgi Hjörvar.


Afkomutrygging aldraðra og öryrkja, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 4. mál. --- Þskj. 4.

[15:26]


Aðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleika, frh. fyrri umr.

Þáltill. SJS o.fl., 5. mál. --- Þskj. 5.

[15:27]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tryggur lágmarkslífeyrir, fyrri umr.

Þáltill. GAK o.fl., 6. mál. --- Þskj. 6.

[16:53]

[17:17]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Láglendisvegir, fyrri umr.

Þáltill. GAK o.fl., 9. mál. --- Þskj. 9.

[18:15]

[19:20]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 5.--7. mál.

Fundi slitið kl. 19:20.

---------------