Fundargerð 132. þingi, 29. fundi, boðaður 2005-11-24 10:30, stóð 10:30:08 til 01:51:12 gert 25 8:2
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

29. FUNDUR

fimmtudaginn 24. nóv.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:32]

Útbýting þingskjala:


Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu, frh. 1. umr.

Stjfrv., 288. mál (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.). --- Þskj. 304.

[10:33]


Réttarstaða samkynhneigðra, frh. 1. umr.

Stjfrv., 340. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 374.

[10:34]


Fjárlög 2006, 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 395, 404 og 405, brtt. 396, 397, 398, 399, 400, 401, 406, 407, 408, 410, 411 og 412.

[10:35]

[Fundarhlé. --- 13:01]

[13:32]

[14:59]

Útbýting þingskjala:

[15:42]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 01:51.

---------------