Fundargerð 132. þingi, 31. fundi, boðaður 2005-11-28 15:00, stóð 15:00:01 til 19:01:24 gert 29 7:57
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

31. FUNDUR

mánudaginn 28. nóv.,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:

[15:04]

Útbýting þingskjala:


Húsnæðismál, frh. 1. umr.

Stjfrv., 343. mál (varasjóður viðbótarlána). --- Þskj. 377.

[15:05]


Ábyrgðasjóður launa, frh. 1. umr.

Stjfrv., 351. mál (hækkun gjalds). --- Þskj. 385.

[15:05]


Búnaðargjald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 332. mál (lækkun gjalds). --- Þskj. 364.

[15:06]


Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 333. mál (verðmiðlunargjöld). --- Þskj. 365.

[15:06]


Vátryggingarsamningar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 344. mál (heilsutryggingar og áhættulíftryggingar). --- Þskj. 378.

[15:07]


Verslunaratvinna, frh. 1. umr.

Stjfrv., 345. mál (EES-reglur, höfundarréttargjald). --- Þskj. 379.

[15:07]


Einkaleyfi, frh. 1. umr.

Stjfrv., 346. mál (nauðungarleyfi). --- Þskj. 380.

[15:07]


Meðferð opinberra mála, frh. 1. umr.

Frv. allshn., 295. mál (birting dóms). --- Þskj. 314.

[15:08]


Starfsmannaleigur, 1. umr.

Stjfrv., 366. mál. --- Þskj. 420.

[15:08]

[16:24]

Útbýting þingskjala:

[17:08]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Faggilding o.fl., 1. umr.

Stjfrv., 361. mál. --- Þskj. 403.

[18:23]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá var tekið 11. mál.

Fundi slitið kl. 19:01.

---------------