Fundargerð 132. þingi, 32. fundi, boðaður 2005-11-29 13:30, stóð 13:30:03 til 19:56:05 gert 30 8:2
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

32. FUNDUR

þriðjudaginn 29. nóv.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:32]

Útbýting þingskjala:


Starfsmannaleigur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 366. mál. --- Þskj. 420.

[13:33]


Faggilding o.fl., frh. 1. umr.

Stjfrv., 361. mál. --- Þskj. 403.

[13:34]


Afbrigði um dagskrármál.

[13:34]


Fjáraukalög 2005, 3. umr.

Stjfrv., 144. mál. --- Þskj. 367, frhnál. 439, 443 og 444, brtt. 440 og 445.

[13:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum, 1. umr.

Stjfrv., 328. mál. --- Þskj. 360.

[15:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar, 1. umr.

Stjfrv., 329. mál (kjördæmi kirkjuþings o.fl.). --- Þskj. 361.

[16:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almenn hegningarlög, 1. umr.

Stjfrv., 365. mál (heimilisofbeldi). --- Þskj. 419.

[16:26]

[17:11]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ársreikningar, 1. umr.

Stjfrv., 362. mál (EES-reglur). --- Þskj. 413.

[17:15]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Olíugjald og kílómetragjald o.fl., 1. umr.

Stjfrv., 363. mál (framlenging á lækkun gjalds. --- Þskj. 414.

[17:17]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á lagaákvæðum um lífeyrissjóði, 1. umr.

Stjfrv., 371. mál. --- Þskj. 427.

[17:36]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjustofnar sveitarfélaga, 1. umr.

Stjfrv., 364. mál (undanþágur frá greiðslu fasteignaskatts o.fl.). --- Þskj. 418.

[18:02]

[18:30]

Útbýting þingskjals:

Umræðu frestað.


Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 1. umr.

Stjfrv., 381. mál (hækkun eftirlitsgjalds). --- Þskj. 438.

[18:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjustofnar sveitarfélaga, frh. 1. umr.

Stjfrv., 364. mál (undanþágur frá greiðslu fasteignaskatts o.fl.). --- Þskj. 418.

[19:12]

[19:40]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjáraukalög 2005, frh. 3. umr.

Stjfrv., 144. mál. --- Þskj. 367, frhnál. 439, 443 og 444, brtt. 440 og 445.

[19:41]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 457).


Öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 328. mál. --- Þskj. 360.

[19:51]


Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 329. mál (kjördæmi kirkjuþings o.fl.). --- Þskj. 361.

[19:52]


Almenn hegningarlög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 365. mál (heimilisofbeldi). --- Þskj. 419.

[19:52]


Ársreikningar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 362. mál (EES-reglur). --- Þskj. 413.

[19:52]


Olíugjald og kílómetragjald o.fl., frh. 1. umr.

Stjfrv., 363. mál (framlenging á lækkun gjalds). --- Þskj. 414.

[19:53]


Breyting á lagaákvæðum um lífeyrissjóði, frh. 1. umr.

Stjfrv., 371. mál. --- Þskj. 427.

[19:53]


Tekjustofnar sveitarfélaga, frh. 1. umr.

Stjfrv., 364. mál (undanþágur frá greiðslu fasteignaskatts o.fl.). --- Þskj. 418.

[19:54]


Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 1. umr.

Stjfrv., 381. mál (hækkun eftirlitsgjalds). --- Þskj. 438.

[19:54]

Út af dagskrá voru tekin 12.--13. mál.

Fundi slitið kl. 19:56.

---------------