Fundargerð 132. þingi, 62. fundi, boðaður 2006-02-08 23:59, stóð 15:30:49 til 16:09:55 gert 8 16:52
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

62. FUNDUR

miðvikudaginn 8. febr.,

að loknum 61. fundi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Umræður utan dagskrár.

Íbúðalánasjóður.

[15:32]

Málshefjandi var Guðlaugur Þór Þórðarson.


Hlutafélög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 404. mál (opinber hlutafélög). --- Þskj. 520.

[16:03]


Hlutafélög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 444. mál (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda). --- Þskj. 666.

[16:04]


Einkahlutafélög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 445. mál (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda). --- Þskj. 667.

[16:04]


Hlutafélög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 461. mál (EES-reglur, upplýsingaákvæði). --- Þskj. 688.

[16:05]


Einkahlutafélög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 462. mál (EES-reglur, upplýsingaákvæði). --- Þskj. 689.

[16:05]


Hlutafélög, frh. 1. umr.

Frv. ISG o.fl., 436. mál (opinber hlutafélög). --- Þskj. 657.

[16:06]


Löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 463. mál (grafískir hönnuðir). --- Þskj. 690.

[16:06]


Útvarpslög o.fl., frh. 1. umr.

Frv. PHB og BÁ, 54. mál (stofnun hlutafélags, útvarpsgjald o.fl.). --- Þskj. 54.

[16:07]


Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, frh. 1. umr.

Frv. HBl, 57. mál (andaveiðar o.fl.). --- Þskj. 57.

[16:07]


Vextir og verðtrygging, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 58. mál (yfirdráttarlán, dráttarvextir). --- Þskj. 58.

[16:08]


Áfengislög, frh. 1. umr.

Frv. SKK o.fl., 71. mál (áfengisauglýsingar). --- Þskj. 71.

[16:08]

Fundi slitið kl. 16:09.

---------------