Fundargerð 132. þingi, 71. fundi, boðaður 2006-02-21 13:30, stóð 13:30:04 til 18:38:53 gert 22 8:2
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

71. FUNDUR

þriðjudaginn 21. febr.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjals:


Athugasemdir um störf þingsins.

Skýrsla um notendagjöld hjá TR -- Ummæli sjávarútvegsráðherra.

[13:31]

Málshefjandi var Ásta R. Jóhannesdóttir.


Um fundarstjórn.

Mörg umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins.

[13:58]

Málshefjandi var Þórunn Sveinbjarnardóttir.


Stjórnarskipunarlög, 1. umr.

Frv. HHj o.fl., 55. mál (samráð við Alþingi um stuðning við stríð). --- Þskj. 55.

[14:18]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Háskólar, 1. umr.

Frv. KolH og SJS, 59. mál (jafnrétti til náms, skólagjöld). --- Þskj. 59.

[14:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aukatekjur ríkissjóðs, 1. umr.

Frv. GÞÞ o.fl., 63. mál (skráningargjöld). --- Þskj. 63.

[15:47]

Umræðu frestað.


Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð, fyrri umr.

Þáltill. BJJ o.fl., 139. mál. --- Þskj. 139.

[16:40]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Atvinnuréttindi útlendinga, 1. umr.

Frv. KolH o.fl., 62. mál (tímabundið atvinnuleyfi o.fl.). --- Þskj. 62.

[17:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Mat á mannaflaþörf í atvinnugreinum, fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 67. mál. --- Þskj. 67.

[17:42]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kosningar til Alþingis, 1. umr.

Frv. SKK o.fl., 73. mál (aðstoð í kjörklefa). --- Þskj. 73.

og

Kosningar til sveitarstjórna, 1. umr.

Frv. SKK o.fl., 75. mál (aðstoð í kjörklefa). --- Þskj. 75.

[17:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[18:02]

Útbýting þingskjala:


Rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða, 1. umr.

Frv. KHG, 143. mál (yfirstjórn hafrannsókna, heildaraflamark). --- Þskj. 143.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Átaksverkefni í ferðamálum í Norðvesturkjördæmi, fyrri umr.

Þáltill. JBjarn, 65. mál. --- Þskj. 65.

[18:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Láglaunahópar og hlutur þeirra í tekjuskiptingunni, fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 70. mál. --- Þskj. 70.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Upplýsingalög, 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 80. mál (nefndir, ráð og stjórnir). --- Þskj. 80.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lánasjóður íslenskra námsmanna, 1. umr.

Frv. BjörgvS o.fl., 76. mál (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.). --- Þskj. 76.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verðbréfaviðskipti, 1. umr.

Frv. SKK o.fl., 77. mál (hagsmunir smárra fjárfesta). --- Þskj. 77.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þingsköp Alþingis, 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 72. mál (rannsóknarvald þingnefnda). --- Þskj. 72.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Starfslok og taka lífeyris, fyrri umr.

Þáltill. JÁ o.fl., 81. mál. --- Þskj. 81.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Varðveisla Hólavallagarðs, fyrri umr.

Þáltill. ÁRJ o.fl., 83. mál. --- Þskj. 83.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lega þjóðvegar nr. 1, fyrri umr.

Þáltill. JÁ o.fl., 84. mál. --- Þskj. 84.

[18:29]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórn fiskveiða, 1. umr.

Frv. JÁ o.fl., 85. mál (vistvæn veiðarfæri). --- Þskj. 85.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 15. og 18. mál.

Fundi slitið kl. 18:38.

---------------