Fundargerð 132. þingi, 77. fundi, boðaður 2006-03-06 15:00, stóð 15:00:05 til 19:31:51 gert 7 7:56
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

77. FUNDUR

mánudaginn 6. mars,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:

[15:02]

Útbýting þingskjala:


Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa.


Yfirlýsing Alcan um lokun álversins í Straumsvík.

[15:03]

Spyrjandi var Ögmundur Jónasson.


Fréttir af jarðskjálftum.

[15:12]

Spyrjandi var Magnús Þór Hafsteinsson.


Útgáfa starfsleyfa til stóriðju.

[15:16]

Spyrjandi var Jóhann Ársælsson.


Skatttekjur af umferð.

[15:24]

Spyrjandi var Kristján L. Möller.


Hlutafélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 461. mál (EES-reglur, upplýsingaákvæði). --- Þskj. 688, nál. 835.

[15:35]


Einkahlutafélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 462. mál (EES-reglur, upplýsingaákvæði). --- Þskj. 689, nál. 836.

[15:36]


Breyting á lagaákvæðum um lífeyrissjóði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 371. mál (lágmarksiðgjald og heimildir til fjárfestingar). --- Þskj. 427, nál. 855, brtt. 856.

[15:37]


Tekjustofnar sveitarfélaga, frh. 1. umr.

Frv. SJS o.fl., 141. mál (hámark útsvarsheimildar). --- Þskj. 141.

[15:39]


Réttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum, frh. 1. umr.

Frv. ÖJ o.fl., 172. mál (rökstuðningur og miskabætur). --- Þskj. 172.

[15:39]


Vextir og verðtrygging, frh. 1. umr.

Frv. ÖJ, 173. mál (verðtryggð útlán). --- Þskj. 173.

[15:39]


Fullvinnsla á fiski hérlendis, frh. fyrri umr.

Þáltill. JBjarn o.fl., 212. mál. --- Þskj. 212.

[15:40]


Kynbundinn launamunur, frh. fyrri umr.

Þáltill. SF o.fl., 224. mál. --- Þskj. 224.

[15:40]


Þingsköp Alþingis, frh. 1. umr.

Frv. MÁ, 225. mál (fyrirspurnir til forseta). --- Þskj. 225.

[15:41]


Áfengislög, frh. 1. umr.

Frv. ÖJ o.fl., 235. mál (auglýsingar). --- Þskj. 235.

[15:41]


Rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞBack, 238. mál. --- Þskj. 238.

[15:42]


Samgönguminjar, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞBack, 239. mál. --- Þskj. 239.

[15:42]


Strandsiglingar, frh. fyrri umr.

Þáltill. JBjarn o.fl., 251. mál (uppbygging). --- Þskj. 251.

[15:42]


Tannlækningar, frh. 1. umr.

Frv. JGunn o.fl., 252. mál (gjaldskrár). --- Þskj. 252.

[15:43]


Uppbygging héraðsvega, frh. fyrri umr.

Þáltill. JBjarn o.fl., 310. mál. --- Þskj. 330.

[15:43]


Vatnalög, 2. umr.

Stjfrv., 268. mál (heildarlög). --- Þskj. 281, nál. 858 og 864, brtt. 859.

[15:44]

[19:30]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá var tekið 2. mál.

Fundi slitið kl. 19:31.

---------------