Fundargerð 132. þingi, 88. fundi, boðaður 2006-03-16 13:30, stóð 13:30:04 til 17:33:55 gert 16 17:46
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

88. FUNDUR

fimmtudaginn 16. mars,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[13:32]


Vatnalög, 3. umr.

Stjfrv., 268. mál (heildarlög). --- Þskj. 281 (með áorðn. breyt. á þskj. 859, 924).

[13:34]

[14:09]

Útbýting þingskjala:

[15:14]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 15:52]

[16:08]

Útbýting þingskjala:

[16:08]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 938).


Uppboðsmarkaðir sjávarafla, 1. umr.

Stjfrv., 616. mál (EES-reglur). --- Þskj. 901.

[16:27]

[17:32]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 17:33.

---------------