Fundargerð 132. þingi, 103. fundi, boðaður 2006-04-11 12:00, stóð 12:00:00 til 21:42:36 gert 12 10:47
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

103. FUNDUR

þriðjudaginn 11. apríl,

kl. 12 á hádegi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[12:02]

Forseti tilkynnti að um kl. fjögur færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 2. þm. Reykv. s.

[12:02]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Viðræður í varnarmálum.

[12:03]

Málshefjandi var Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.


Athugasemdir um störf þingsins.

Tóbaksvarnalög.

[12:20]

Málshefjandi var Pétur H. Blöndal.


Um fundarstjórn.

Stjórn fundarins.

[12:25]

Málshefjandi var Össur Skarphéðinsson.


Kjararáð, 1. umr.

Stjfrv., 710. mál (heildarlög). --- Þskj. 1046.

[12:29]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Upplýsingalög, 1. umr.

Stjfrv., 690. mál (endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur). --- Þskj. 1020.

[13:42]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vísinda- og tækniráð, 1. umr.

Stjfrv., 744. mál. --- Þskj. 1080.

[14:27]

Umræðu frestað.


Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun, frh. 1. umr.

Stjfrv., 731. mál (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands). --- Þskj. 1067.

[14:45]


Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 730. mál (hlutverk og starfsemi sjóðsins). --- Þskj. 1066.

[14:46]


Skráning losunar gróðurhúsalofttegunda, frh. 1. umr.

Stjfrv., 713. mál (heildarlög). --- Þskj. 1049.

[14:46]


Landmælingar og grunnkortagerð, frh. 1. umr.

Stjfrv., 668. mál (heildarlög). --- Þskj. 978.

[14:46]


Úrvinnslugjald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 714. mál (verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.). --- Þskj. 1050.

[14:47]


Landhelgisgæsla Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 694. mál (heildarlög). --- Þskj. 1024.

[14:47]


Fullnusta refsidóma, frh. 1. umr.

Stjfrv., 675. mál (flutningur sektarinnheimtu til Blönduóss). --- Þskj. 991.

[14:48]


Happdrætti Háskóla Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 748. mál (einkaleyfisgjald og greiðsla vinninga í peningum). --- Þskj. 1085.

[14:48]


Kjararáð, frh. 1. umr.

Stjfrv., 710. mál (heildarlög). --- Þskj. 1046.

[14:49]


Upplýsingalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 690. mál (endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur). --- Þskj. 1020.

[14:49]


Heimsókn forseta skoska þingsins.

[14:50]

Forseti vakti athygli þingmanna á að forseti skoska þingsins, George Reid, væri á þingpöllum ásamt fylgdarliði.


Vísinda- og tækniráð, frh. 1. umr.

Stjfrv., 744. mál. --- Þskj. 1080.

[14:51]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Norðurlandasamningur um almannaskráningu, fyrri umr.

Stjtill., 609. mál. --- Þskj. 893.

[15:27]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu, fyrri umr.

Stjtill., 610. mál. --- Þskj. 894.

[15:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna, fyrri umr.

Stjtill., 662. mál. --- Þskj. 970.

[15:41]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Suður-Kóreu, fyrri umr.

Stjtill., 671. mál. --- Þskj. 981.

[15:43]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja, 1. umr.

Stjfrv., 682. mál (sameiginlegt efnahagssvæði). --- Þskj. 998.

[15:55]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fullgilding Hoyvíkur-samningsins, fyrri umr.

Stjtill., 683. mál (sameiginlegt efnahagssvæði). --- Þskj. 999.

[15:57]

Umræðu frestað.


Umræður utan dagskrár.

Stefna í málefnum barna og unglinga.

[16:00]

Málshefjandi var Jóhanna Sigurðardóttir.


Fullgilding Hoyvíkur-samningsins, frh. fyrri umr.

Stjtill., 683. mál (sameiginlegt efnahagssvæði). --- Þskj. 999.

[16:31]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á II. viðauka við EES-samninginn, fyrri umr.

Stjtill., 685. mál (mælitæki). --- Þskj. 1002.

[16:44]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn, fyrri umr.

Stjtill., 686. mál (framleiðsla rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum). --- Þskj. 1003.

[16:46]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn, fyrri umr.

Stjtill., 687. mál (endurnot opinberra upplýsinga). --- Þskj. 1004.

[16:48]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur um tölvubrot, fyrri umr.

Stjtill., 692. mál. --- Þskj. 1022.

[16:50]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Framsal sakamanna, 1. umr.

Stjfrv., 667. mál (málsmeðferðarreglur). --- Þskj. 977.

[16:54]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins, 1. umr.

Stjfrv., 669. mál (EES-reglur). --- Þskj. 979.

[16:57]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Dómstólar og meðferð einkamála, 1. umr.

Stjfrv., 670. mál (dómstörf og kjör löglærðra aðstoðarmanna o.fl.). --- Þskj. 980.

[16:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almenn hegningarlög, 1. umr.

Stjfrv., 712. mál (kynferðisbrot). --- Þskj. 1048.

[17:16]

Umræðu frestað.


Vísinda- og tækniráð, frh. 1. umr.

Stjfrv., 744. mál. --- Þskj. 1080.

[18:17]


Norðurlandasamningur um almannaskráningu, frh. fyrri umr.

Stjtill., 609. mál. --- Þskj. 893.

[18:17]


Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu, frh. fyrri umr.

Stjtill., 610. mál. --- Þskj. 894.

[18:18]


Samningur um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna, frh. fyrri umr.

Stjtill., 662. mál. --- Þskj. 970.

[18:18]


Samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Suður-Kóreu, frh. fyrri umr.

Stjtill., 671. mál. --- Þskj. 981.

[18:19]


Samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja, frh. 1. umr.

Stjfrv., 682. mál (sameiginlegt efnahagssvæði). --- Þskj. 998.

[18:19]


Fullgilding Hoyvíkur-samningsins, frh. fyrri umr.

Stjtill., 683. mál (sameiginlegt efnahagssvæði). --- Þskj. 999.

[18:20]


Breyting á II. viðauka við EES-samninginn, frh. fyrri umr.

Stjtill., 685. mál (mælitæki). --- Þskj. 1002.

[18:20]


Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn, frh. fyrri umr.

Stjtill., 686. mál (framleiðsla rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum). --- Þskj. 1003.

[18:20]


Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn, frh. fyrri umr.

Stjtill., 687. mál (endurnot opinberra upplýsinga). --- Þskj. 1004.

[18:21]


Samningur um tölvubrot, frh. fyrri umr.

Stjtill., 692. mál. --- Þskj. 1022.

[18:21]


Framsal sakamanna, frh. 1. umr.

Stjfrv., 667. mál (málsmeðferðarreglur). --- Þskj. 977.

[18:22]


Starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 669. mál (EES-reglur). --- Þskj. 979.

[18:22]


Dómstólar og meðferð einkamála, frh. 1. umr.

Stjfrv., 670. mál (dómstörf og kjör löglærðra aðstoðarmanna o.fl.). --- Þskj. 980.

[18:23]

[Fundarhlé. --- 18:23]


Almenn hegningarlög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 712. mál (kynferðisbrot). --- Þskj. 1048.

[18:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga, 1. umr.

Stjfrv., 732. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1068.

[19:39]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tollalög og tekjuskattur, 1. umr.

Stjfrv., 733. mál (fækkun tollumdæma o.fl.). --- Þskj. 1069.

[19:41]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Náttúruminjasafn Íslands, 1. umr.

Stjfrv., 688. mál (heildarlög). --- Þskj. 1009.

[19:44]

[20:10]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum, 1. umr.

Stjfrv., 695. mál (heildarlög). --- Þskj. 1025.

[20:42]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Framhaldsskólar, 1. umr.

Stjfrv., 711. mál (viðskiptabraut og afnám samræmdra prófa). --- Þskj. 1047.

[21:02]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Jarðalög, 1. umr.

Stjfrv., 739. mál (breytingar og skýringar á lögunum). --- Þskj. 1075.

[21:15]

[21:37]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Eldi og heilbrigði sláturdýra, 1. umr.

Stjfrv., 740. mál (heilbrigðiseftirlit og eftirlitsgjald). --- Þskj. 1076.

[21:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 22. og 32. mál.

Fundi slitið kl. 21:42.

---------------