Fundargerð 132. þingi, 121. fundi, boðaður 2006-06-02 23:59, stóð 20:24:03 til 03:37:26 gert 6 11:54
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

121. FUNDUR

föstudaginn 2. júní,

að loknum 120. fundi.

Dagskrá:

[20:24]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[20:25]


Lokafjárlög 2004, 3. umr.

Stjfrv., 575. mál. --- Þskj. 833.

Enginn tók til máls.

[20:26]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1423).


Virðisaukaskattur, 3. umr.

Stjfrv., 624. mál (lágmark virðisaukaskattskyldrar sölu o.fl.). --- Þskj. 917.

Enginn tók til máls.

[20:27]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1424).


Lífeyrissjóður bænda, 3. umr.

Stjfrv., 622. mál (einföldun og samræming lagaákvæða). --- Þskj. 1361.

Enginn tók til máls.

[20:28]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1425).


Aukatekjur ríkissjóðs, 3. umr.

Stjfrv., 403. mál (nýjar gjaldtökuheimildir). --- Þskj. 519.

Enginn tók til máls.

[20:28]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1426).


Tekjuskattur, 3. umr.

Stjfrv., 623. mál (samlagshlutafélög og lífeyrissjóðir). --- Þskj. 1362.

Enginn tók til máls.

[20:29]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1427).


Tollalög og tekjuskattur, 3. umr.

Stjfrv., 733. mál (fækkun tollumdæma o.fl.). --- Þskj. 1069.

Enginn tók til máls.

[20:30]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1428).


Hlutafélög, 3. umr.

Stjfrv., 444. mál (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda). --- Þskj. 1363.

Enginn tók til máls.

[20:30]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1429).


Einkahlutafélög, 3. umr.

Stjfrv., 445. mál (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda). --- Þskj. 1364.

Enginn tók til máls.

[20:31]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1430).


Evrópsk samvinnufélög, 3. umr.

Stjfrv., 594. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1365.

Enginn tók til máls.

[20:31]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1431).


Starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða, 3. umr.

Stjfrv., 647. mál (opinber skráning verðbréfa, EES-reglur). --- Þskj. 954.

Enginn tók til máls.

[20:32]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1432).


Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, 3. umr.

Stjfrv., 651. mál (ESB-reglur). --- Þskj. 1366, frhnál. 1396.

[20:32]

[20:36]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1433).


Hlutafélög, 3. umr.

Stjfrv., 684. mál (samlagshlutafélög o.fl.). --- Þskj. 1367.

Enginn tók til máls.

[20:38]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1434).


Verðbréfaviðskipti, 3. umr.

Stjfrv., 655. mál (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur). --- Þskj. 1368.

Enginn tók til máls.

[20:38]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1435).


Lausafjárkaup, þjónustukaup og neytendakaup, 3. umr.

Stjfrv., 709. mál (kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa). --- Þskj. 1045.

Enginn tók til máls.

[20:39]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1436).


Umhverfismat áætlana, 3. umr.

Stjfrv., 342. mál. --- Þskj. 1371.

Enginn tók til máls.

[20:39]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1437).


Úrvinnslugjald, 3. umr.

Stjfrv., 714. mál (verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.). --- Þskj. 1372, brtt. 1415.

[20:39]

[20:41]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1438).


Landshlutaverkefni í skógrækt, 3. umr.

Stjfrv., 555. mál (samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.). --- Þskj. 1373.

Enginn tók til máls.

[20:42]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1439).


Afréttamálefni, fjallskil o.fl., 3. umr.

Frv. DrH og HBl, 210. mál (fjögurra vikna innlausnarfrestur óskilapenings). --- Þskj. 210.

Enginn tók til máls.

[20:43]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1440).


Framsal sakamanna, 3. umr.

Stjfrv., 667. mál (málsmeðferðarreglur). --- Þskj. 1376.

Enginn tók til máls.

[20:44]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1441).


Fullnusta refsidóma, 3. umr.

Stjfrv., 675. mál (flutningur sektarinnheimtu til Blönduóss). --- Þskj. 991.

Enginn tók til máls.

[20:44]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1442).


Vegabréf, 3. umr.

Stjfrv., 615. mál (ný gerð vegabréfa, nýr útgefandi o.fl.). --- Þskj. 1377.

[20:44]

[20:49]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1443).


Starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins, 3. umr.

Stjfrv., 669. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1378.

Enginn tók til máls.

[20:50]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1444).


Réttarstaða samkynhneigðra, 3. umr.

Stjfrv., 340. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1379, brtt. 1370.

[20:50]

[20:53]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1445).


Þjóðskrá og almannaskráning, 3. umr.

Stjfrv., 566. mál (flutningur Þjóðskrár til dómsmálaráðuneytisins). --- Þskj. 1380.

Enginn tók til máls.

[20:59]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1446).


Flutningur þjóðskrár og almannaskráningar frá Hagstofu Íslands til dómsmálaráðuneytis, 3. umr.

Stjfrv., 567. mál. --- Þskj. 1381.

Enginn tók til máls.

[20:59]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1447).


Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 3. umr.

Stjfrv., 331. mál. --- Þskj. 1382, brtt. 1390.

Enginn tók til máls.

[21:00]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1448).


Höfundalög, 3. umr.

Stjfrv., 664. mál (lækkun fylgiréttargjalds, EES-reglur). --- Þskj. 974.

Enginn tók til máls.

[21:01]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1449).


Eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum, 3. umr.

Stjfrv., 695. mál (heildarlög). --- Þskj. 1383.

Enginn tók til máls.

[21:01]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1450).


Löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum, 3. umr.

Stjfrv., 463. mál (grafískir hönnuðir). --- Þskj. 690.

Enginn tók til máls.

[21:02]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1451).


Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, 3. umr.

Stjfrv., 614. mál (styrkir til hitaveitna). --- Þskj. 1384.

Enginn tók til máls.

[21:02]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1453).


Brottfall laga um Flugskóla Íslands hf., 3. umr.

Stjfrv., 480. mál. --- Þskj. 708.

Enginn tók til máls.

[21:03]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1454).


Siglingalög, 3. umr.

Stjfrv., 376. mál (öryggi á sjó). --- Þskj. 1385.

Enginn tók til máls.

[21:03]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1455).


Breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar, 3. umr.

Stjfrv., 279. mál (sameiginleg forsjá barns o.fl.). --- Þskj. 1418.

Enginn tók til máls.

[21:04]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1456).


Öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum, 3. umr.

Stjfrv., 328. mál. --- Þskj. 360.

Enginn tók til máls.

[21:04]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1457).


Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði, 3. umr.

Stjfrv., 520. mál (skipulag löggæslunnar, greiningardeildir). --- Þskj. 1422.

Enginn tók til máls.

[21:06]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1458).


Tóbaksvarnir, 3. umr.

Stjfrv., 388. mál (reykingabann). --- Þskj. 1419.

Enginn tók til máls.

[21:10]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1459).


Háskólar, 3. umr.

Stjfrv., 433. mál (heildarlög). --- Þskj. 1420.

Enginn tók til máls.

[21:13]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1460).

[21:14]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[21:14]


Grunnskólar, 3. umr.

Stjfrv., 447. mál (sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.). --- Þskj. 1421, brtt. 1452.

Enginn tók til máls.

[21:15]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1461).


Aðgangur að opinberum gögnum um öryggismál, fyrri umr.

Þáltill. HÁs, 803. mál. --- Þskj. 1284.

[21:24]

[21:26]


Kjararáð, 2. umr.

Stjfrv., 710. mál (heildarlög). --- Þskj. 1046, nál. 1334, brtt. 1335.

[21:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umferðarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 503. mál (EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 735, nál. 1161 og 1398, brtt. 1162 og 1347.

[21:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hlutafélög, 2. umr.

Stjfrv., 404. mál (opinber hlutafélög). --- Þskj. 520, nál. 1086 og 1164, brtt. 1087 og 1165.

[22:32]

[22:36]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Eldi vatnafiska, 2. umr.

Stjfrv., 595. mál (heildarlög). --- Þskj. 879, nál. 1323, brtt. 1324.

[23:09]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Varnir gegn fisksjúkdómum, 2. umr.

Stjfrv., 596. mál (heildarlög). --- Þskj. 880, nál. 1325, brtt. 1326.

[23:13]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lax- og silungsveiði, 2. umr.

Stjfrv., 607. mál (heildarlög). --- Þskj. 891, nál. 1327, brtt. 1328.

[23:18]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Veiðimálastofnun, 2. umr.

Stjfrv., 612. mál (heildarlög). --- Þskj. 897, nál. 1329, brtt. 1330.

[23:56]

[00:08]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fiskrækt, 2. umr.

Stjfrv., 613. mál (heildarlög). --- Þskj. 898, nál. 1331, brtt. 1332.

[00:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Atvinnuleysistryggingar, 2. umr.

Stjfrv., 742. mál (heildarlög). --- Þskj. 1078, nál. 1340, brtt. 1341 og 1343.

og

Vinnumarkaðsaðgerðir, 2. umr.

Stjfrv., 788. mál (heildarlög). --- Þskj. 1194, nál. 1340, brtt. 1342.

[00:18]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almenn hegningarlög o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 619. mál (samningur Evrópuráðsins um tölvubrot). --- Þskj. 905, nál. 1414.

[00:48]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[01:10]

Útbýting þingskjals:


Happdrætti Háskóla Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 748. mál (einkaleyfisgjald og greiðsla vinninga í peningum). --- Þskj. 1085, nál. 1374.

[01:10]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur, 2. umr.

Stjfrv., 793. mál (gengishagnaður). --- Þskj. 1212, nál. 1337, brtt. 1252.

[01:11]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Olíugjald og kílómetragjald o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 794. mál (framlenging á lækkun olíugjalds). --- Þskj. 1213, nál. 1333, brtt. 1250 og 1270.

[01:13]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjármálaeftirlit, 2. umr.

Stjfrv., 556. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 810, nál. 1316, brtt. 1317.

[01:29]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga, 2. umr.

Stjfrv., 732. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1068, nál. 1404, brtt. 1405.

[01:36]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ferðasjóður íþróttafélaga, fyrri umr.

Þáltill. menntmn., 789. mál. --- Þskj. 1195.

[01:40]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skráning losunar gróðurhúsalofttegunda, 2. umr.

Stjfrv., 713. mál (heildarlög). --- Þskj. 1049, nál. 1344, brtt. 1345.

[01:54]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar, 2. umr.

Stjfrv., 792. mál (samningar við sérgreinalækna). --- Þskj. 1210, nál. 1346 og 1369.

[02:10]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landmælingar og grunnkortagerð, 2. umr.

Stjfrv., 668. mál (heildarlög). --- Þskj. 978, nál. 1399, brtt. 1402.

[02:51]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Náttúruvernd, 2. umr.

Stjfrv., 180. mál (efnistaka úr gömlum námum). --- Þskj. 180, nál. 1400.

[02:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Matvælarannsóknir hf., 2. umr.

Stjfrv., 387. mál. --- Þskj. 469, nál. 1406, brtt. 1407.

[03:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landhelgisgæsla Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 694. mál (heildarlög). --- Þskj. 1024, nál. 1408.

[03:21]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fullgilding Hoyvíkur-samningsins, síðari umr.

Stjtill., 683. mál (sameiginlegt efnahagssvæði). --- Þskj. 999, nál. 1223.

[03:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja, 2. umr.

Stjfrv., 682. mál (sameiginlegt efnahagssvæði). --- Þskj. 998, nál. 1392, brtt. 1393.

[03:32]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur um tölvubrot, síðari umr.

Stjtill., 692. mál. --- Þskj. 1022, nál. 1286.

[03:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 03:37.

---------------