2007-02-01 13:39:37# 133. lþ.#F 64.#4. fundur. Tekjuskattur., til 13:40:01| A gert 8 10:5
[prenta uppsett í dálka] 64. fundur, 133. lþ.

Tekjuskattur, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 53. mál (barnabætur). --- Þskj. 53.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:39]

Frv. vísað til 2. umr. með 32 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.