2007-02-20 13:36:20# 133. lþ.#F 74.#6. fundur. Málefni aldraðra., til 13:36:47| A gert 6 14:15
[prenta uppsett í dálka] 74. fundur, 133. lþ.

Málefni aldraðra, frh. 1. umr.

Stjfrv., 559. mál (greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra). --- Þskj. 834.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:36]

Frv. vísað til 2. umr. með 38 shlj. atkv.

Frv. vísað til heilbr.- og trn. án atkvgr.