2007-02-21 15:16:57# 133. lþ.#F 76.#2. fundur. Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur., til 15:17:22| A gert 22 8:44
[prenta uppsett í dálka] 76. fundur, 133. lþ.

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 591. mál (samsköttun sambúðarfólks, EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 876.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:17]

Frv. vísað til 2. umr. með 40 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.