2007-02-21 15:19:22# 133. lþ.#F 76.#8. fundur. Aukatekjur ríkissjóðs., til 15:20:20| A gert 21 16:16
[prenta uppsett í dálka] 76. fundur, 133. lþ.

Aukatekjur ríkissjóðs, frh. 2. umr.

Stjfrv., 358. mál (löggilding starfsheitis grafískra hönnuða). --- Þskj. 389, nál. 886.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:19]

Brtt. í nál. 886 (ný 1. gr.) samþ. með 41 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 40 shlj. atkv.