2007-02-27 13:58:29# 133. lþ.#F 79.#3. fundur. Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl., til 13:59:10| A gert 2 12:9
[prenta uppsett í dálka] 79. fundur, 133. lþ.

Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl., frh. 1. umr.

Stjfrv., 644. mál (eftirlitsheimildir). --- Þskj. 962.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:58]

Frv. vísað til 2. umr. með 40 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.