2007-03-02 01:24:32# 133. lþ.#F 83.#5. fundur. Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn., til 01:25:05| A gert 13 12:6
[prenta uppsett í dálka] 83. fundur, 133. lþ.

Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn, frh. fyrri umr.

Stjtill., 648. mál (raforkuviðskipti). --- Þskj. 967.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[01:24]

Till. vísað til síðari umr. með 32 shlj. atkv.

Till. vísað til utanrmn. án atkvgr.