2007-03-09 11:26:20# 133. lþ.#F 85.#6. fundur. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa., til 11:28:34| A gert 20 12:10
[prenta uppsett í dálka] 85. fundur, 133. lþ.

Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 385. mál (heildarlög). --- Þskj. 427, nál. 906, brtt. 907.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:26]

1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 907,1 samþ. með 48 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

4. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 907,2--15 samþ. með 48 shlj. atkv.

5.--21. gr., ákv. til brb. og viðauki, svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.