2007-03-12 15:36:29# 133. lþ.#F 86.#5. fundur. Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra., til 15:40:52| A gert 13 8:42
[prenta uppsett í dálka] 86. fundur, 133. lþ.

Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 541. mál (heildarlög). --- Þskj. 810, nál. 991, brtt. 992.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:37]

[15:36]

Dagný Jónsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 992,1 samþ. með 51 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

5.--7. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 992,2 samþ. með 49 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

9.--18. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 992,3 (ný 19. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 992,4 (ný grein, verður 20. gr.) samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 992,5--6 samþ. með 50 shlj. atkv.

20.--21. gr. (verða 21.--22. gr.), svo breyttar, samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.