2007-03-16 11:31:04# 133. lþ.#F 91.#7. fundur. Útflutningsaðstoð., til 11:33:06| A gert 16 16:31
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur, 133. lþ.

Útflutningsaðstoð, frh. 2. umr.

Stjfrv., 656. mál (fjármögnun Útflutningsráðs). --- Þskj. 982, nál. 1193, brtt. 1194.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:31]

Brtt. 1194 kölluð aftur.

1. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 56 shlj. atkv.