2007-03-17 09:43:29# 133. lþ.#F 93.#4. fundur. Neytendavernd., til 09:44:35| A gert 17 11:51
[prenta uppsett í dálka] 93. fundur, 133. lþ.

Neytendavernd, frh. 2. umr.

Stjfrv., 616. mál (EES-reglur). --- Þskj. 916, nál. 1106.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[09:43]

1. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1106 (ný grein, verður 2. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

2.--3. gr. (verða 3.--4. gr.) og fylgiskjal samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.