2007-03-17 09:55:33# 133. lþ.#F 93.#8. fundur. Náttúruminjasafn Íslands., til 09:58:36| A gert 17 11:51
[prenta uppsett í dálka] 93. fundur, 133. lþ.

Náttúruminjasafn Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 281. mál (heildarlög). --- Þskj. 294, nál. 1057, brtt. 1058.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[09:55]

1. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1058,1 samþ. með 54 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1058,2 samþ. með 53 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

4. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1058,3 samþ. með 55 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

6.--7. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1058,4 samþ. með 55 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1058,5 samþ. með 54 shlj. atkv.

Ákvæði til brb., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 53 shlj. atkv.