2007-03-17 10:01:12# 133. lþ.#F 93.#11. fundur. Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur., til 10:01:54| A gert 11 8:23
[prenta uppsett í dálka] 93. fundur, 133. lþ.

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 591. mál (samsköttun sambúðarfólks, EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 876, nál. 1188.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:01]

1. gr. samþ. með 56 shlj. atkv.

2.--8. gr. samþ. með 57 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 57 shlj. atkv.