2007-03-17 19:50:28# 133. lþ.#F 94.#30. fundur. Þingsköp Alþingis., til 19:52:12| A gert 19 14:28
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur, 133. lþ.

Þingsköp Alþingis, frh. 2. umr.

Frv. SP o.fl., 706. mál. --- Þskj. 1235, brtt. 1332.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:50]

1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

2.--14. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1332 samþ. með 52 shlj. atkv.

15. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

16.--33. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv.