2006-11-07 13:39:45# 133. lþ.#F 22.#4. fundur. Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur., til 13:40:17| A gert 8 13:40
[prenta uppsett í dálka] 22. fundur, 133. lþ.

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 276. mál (lækkun tekjuskatts o.fl.). --- Þskj. 286.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:40]

Frv. vísað til 2. umr. með 42 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.