2006-11-22 12:05:11# 133. lþ.#F 32.#4. fundur. Aukatekjur ríkissjóðs., til 12:05:44| A gert 23 7:51
[prenta uppsett í dálka] 32. fundur, 133. lþ.

Aukatekjur ríkissjóðs, frh. 1. umr.

Stjfrv., 358. mál (löggilding starfsheitis grafískra hönnuða). --- Þskj. 389.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:05]

Frv. vísað til 2. umr. með 37 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.