2006-11-22 12:05:45# 133. lþ.#F 32.#5. fundur. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., til 12:06:18| A gert 23 7:51
[prenta uppsett í dálka] 32. fundur, 133. lþ.

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., frh. 1. umr.

Stjfrv., 359. mál (framlenging tímabundinnar lækkunar gjalds). --- Þskj. 390.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:06]

Frv. vísað til 2. umr. með 37 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.