2006-11-24 16:20:02# 133. lþ.#F 35.#5. fundur. Fjármálafyrirtæki., til 16:20:27| A gert 1 9:48
[prenta uppsett í dálka] 35. fundur, 133. lþ.

Fjármálafyrirtæki, frh. 1. umr.

Stjfrv., 386. mál (eigið fé, EES-reglur). --- Þskj. 428.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:20]

Frv. vísað til 2. umr. með 36 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.