Útbýting 133. þingi, 38. fundi 2006-11-30 11:12:52, gert 4 18:1

Fjáraukalög 2006, 47. mál, frhnál. minni hluta fjárln., þskj. 483.