2006-12-07 11:11:47# 133. lþ.#F 44.#2. fundur. Tollalög., til 11:12:12| A gert 12 9:5
[prenta uppsett í dálka] 44. fundur, 133. lþ.

Tollalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 419. mál (ökutæki á erlendum skráningarnúmerum, EES-reglur). --- Þskj. 494.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:12]

Frv. vísað til 2. umr. með 49 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.