2006-12-08 14:02:43# 133. lþ.#F 45.#6. fundur. Upplýsingalög., til 14:03:32| A gert 12 15:53
[prenta uppsett í dálka] 45. fundur, 133. lþ.

Upplýsingalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 296. mál (endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur). --- Þskj. 309, nál. 473.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:02]

1. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

2.--7. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.