2006-12-08 14:03:33# 133. lþ.#F 45.#7. fundur. Gatnagerðargjald., til 14:07:11| A gert 8 16:35
[prenta uppsett í dálka] 45. fundur, 133. lþ.

Gatnagerðargjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 219. mál (heildarlög). --- Þskj. 220, nál. 505, brtt. 506.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:03]

1. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 506,1 samþ. með 54 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

4. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 506,2 samþ. með 54 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 506,3 samþ. með 54 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

7.--8. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 506,4 samþ. með 53 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

10.--12. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 506,5 samþ. með 55 shlj. atkv.

13. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 506,6 samþ. með 54 shlj. atkv.

Ákvæði til brb., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.