2006-12-08 18:35:41# 133. lþ.#F 46.#12. fundur. Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi., til 18:37:00| A gert 21 9:32
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 133. lþ.

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 95. mál (framlenging gildistíma laganna o.fl.). --- Þskj. 95, nál. 552, brtt. 554.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:36]

1. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 554,1 (ný 2. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

3.--4. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 554,2 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 53 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 53 shlj. atkv.