2006-12-08 23:30:34# 133. lþ.#F 46.#19. fundur. Lífeyrissjóðir., til 23:42:23| L gert 21 9:32
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 133. lþ.

Lífeyrissjóðir, 2. umr.

Stjfrv., 233. mál (lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða). --- Þskj. 236, nál. 491, brtt. 492.

[23:31]

Frsm. efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal):


[23:33]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[23:34]

Frsm. efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[23:35]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[23:36]

Útbýting þingskjala:

[23:37]

Jóhanna Sigurðardóttir: